As actividades que se desenrolan no colexio mercedario de Verín son un complemento para a formación integral dos alumnos e alumnas.

O seu principal obxectivo, é de sociabilizarse e de ter a oportunidade de demostrar as súas habilidades nun entorno lúdico e familiar.

Todas son levadas a cabo no centro fora do horario escolar.

Cada ano se facilita ós alumnos e alumnas una ampla gama de actividades que escollen segundo os seus intereses persoais.

Entre elas destacan: