1º ESO

MATERIAEDITORIALISBNLINGUA
Bioloxía – XeoloxíaANAYA978-84-143-0668-0Galego
Xeografía e historiaANAYA978-84-143-0888-2Galego
Educación físicaSEN LIBRO
Lingua castelá e literaturaANAYA 978-84-143-0472-3Castelán
Lingua estranxeira – InglésANAYA 978-84-205-7452-3Inglés
Lingua galega e literaturaANAYA978-84-143-0512-6Galego
MatemáticasANAYA 978-84-143-0528-7Castelán
Relixión católicaANAYA978-84-143-0994-0Castelán
2ª Lingua estranxeira – FrancésANAYA 978-84-143-1697-9Francés
Educación plástica, visual e audiovisualANAYA 978-84-143-0960-5Castelán
Tecnoloxía e dixitalizaciónANAYA 978-84-143-0960-5Castelán

2º ESO

MATERIAEDITORIALISBNLINGUA
Ciencias sociais, xeografía e historiaANAYA978-84-143-2783-8Galego
Educación físicaSEN LIBRO
Física e QuímicaANAYA978-84-143-2921-4Castelán
Lingua castelá e literaturaANAYA978-84-143-2439-4Castelán
Lingua estranxeira – InglésPEARSON9788420574691Inglés
Lingua galega e literaturaANAYA978-84-143-2479-0Galego
MatemáticasANAYA978-84-143-2495-0Castelán
MúsicaANAYA978-84-143-0980-3Castelán
Relixión católicaANAYA978-84-143-2879-8Castelán
Tecnoloxía e dixitalizaciónANAYA978-84-143-0918-6Castelán
2ª lingua estranxeira -FrancésCLÉ INTERNACIONAL978-84-1431-698-6Francés

3º ESO

MATERIAEDITORIALISBNLINGUA
MatemáticasANAYA 978-84-143-0532-4Castelán
Xeografía e historiaANAYA 978-84-143-0892-9Galego
Bioloxía- XeoloxíaANAYA 978-84-143-0672-7Galego
Física e químicaANAYA 978-84-143-0684-0Castelán
Lingua castelá e literaturaANAYA 978-84-143-0476-1Castelán
Lingua estranxeira – InglésANAYA 978-84-205-7486-8Inglés
Lingua galega e literaturaANAYA 978-84-143-0516-4Galego
Educación físicaSEN LIBRO
Educación plástica, visual e audiovisualANAYA 978-84-143-0966-7Castelán
Música978-84-143-0984-1Galego
Relixión católicaANAYA 978-84-143-0998-8Castelán
2ª Lingua estranxeira – Francés ANAYA 978-84-143-1699-3Francés
Educación en Valores cívicos e éticosANAYA 978-84-143-1044-1Galego

4º ESO

MATERIAEDITORIALISBNLINGUA
Formación e orientación persoal e profesionalANAYA978-84-143-2897-2Castelán
Xeografía e historiaANAYA978-84-143-2787-6Galego
Educación FísicaSEN LIBRO
Física e QuímicaANAYA978-84-143-2611-4Castelán
Lingua galega e literaturaANAYA978-84-143-2483-7Galego
Lingua castelá e literaturaANAYA978-84-143-2443-1Castelán
Lingua estranxeira-InglésPEARSON9788420575032Inglés
MatemáicasANAYA978-84-143-2551-3Castelán
Relixión católicaANAYA978-84-143-2883-5Castelán
DixitalizaciónANAYA978-84-6143-3233-7Castelán
Expresión artísticaANAYA978-84-143-2843-9Castelán