1º ESO

MATERIAEDITORIALISBNLINGUA
Bioloxía e xeoloxíaANAYA978-84-143-0668-0Galego
Xeografía e historiaANAYA978-84-143-0888-2Galego
Educación físicaSEN LIBRO
Lingua castelá e literaturaANAYA 978-84-143-0472-3Castelán
Lingua estranxeira – InglésANAYA 978-84-205-7452-3Inglés
Lingua galega e literaturaANAYA978-84-143-0512-6Galego
MatemáticasANAYA 978-84-143-0528-7Castelán
Relixión católicaANAYA978-84-143-0994-0Castelán
2ª Lingua estranxeira – FrancésANAYA 978-84-143-1697-9Francés
Educación plástica, visual e audiovisualANAYA 978-84-143-0960-5Castelán
Tecnoloxía e dixitalizaciónANAYA 978-84-143-0914-8Castelán

2º ESO

MATERIAEDITORIALISBNLINGUA
Ciencias sociais, xeografía e historiaSM-CELME978-84-985-4609-5Galego
Educación físicaSEN LIBRO
Física e QuímicaSM-SAVIA -16978-84-675-8681-7Castelán
Lingua castelá e literaturaSM-SAVIA -16978-84-675-8679-4Castelán
Lingua estranxeira – InglésOXFORD978-01-948-5221-0Inglés
Lingua galega e literaturaANAYA978-84-698-1048-4Galego
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicasSM-SAVIA -16978-84-675-8678-7Castelán
MúsicaGALINOVA2012978-84-9737-190-2Galego
MúsicaGALINOVA2012978-84-9737-190-6Galego
Relixión católicaANAYA978-84-698-1054-5Galego
TecnoloxíasSM-SAVIA-16978-84-675-7610-8Castelán
2ª lingua estranxeira -FrancésSM-SAVIA-16978-84-675-7800-3Francés

3º ESO

MATERIAEDITORIALISBNLINGUA
Matemáticas orient. ás ensin. académicasANAYA 978-84-143-0532-4Castelán
Xeografía e historiaANAYA 978-84-143-0892-9Galego
Bioloxía e xeoloxíaANAYA 978-84-143-0672-7Galego
Física e químicaANAYA 978-84-143-0684-0Castelán
Lingua castelá e literaturaANAYA 978-84-143-0476-1Castelán
Lingua estranxeira – InglésANAYA 978-84-205-7486-8Inglés
Lingua galega e literaturaANAYA 978-84-143-0516-4Galego
Educación físicaSEN LIBRO
Educación plástica, visual e audiovisualANAYA 978-84-143-0966-7Castelán
Música978-84-143-0984-1Galego
Relixión católicaANAYA 978-84-143-0998-8Galego
2ª Lingua estranxeira – Francés ANAYA 978-84-143-1699-3Castelán
Educación en Valores cívicos e éticosANAYA 978-84-143-1044-1Francés

4º ESO

MATERIAEDITORIALISBNLINGUA
Bio-XeoloxíaSM-CELME978-84-9854-611-8Galego
Ciencias sociais, Xeografía e historiaSM-CELME978-84-985-4610-1Galego
Educación FísicaSEN LIBRO
Física e QuímicaSM-SAVIA-16978-84-675-8698-5Castelán
Lingua galega e literaturaANAYA978-84-698-1251-8Galego
Lingua castelá e literaturaSM-SAVIA-16978-84-675-8694-7Castelán
Lingua estranxeira-InglésOXFORD978-01-9485-2531Inglés
Matemáicas orientadas ás ensinanzas académicasSM-SAVIA-16978-84-675-8693-0Castelán
RelixiónANAYA978-84-698-1258-7Galego
TecnologíaSM-SAVIA-16978-84-675-8699-2Castelán
2ª lingua estranxeira FrancésSM-SAVIA-16978-84-675-7804-1Francés