O noso centro é Centro preparador e examinador oficial de Cambrigde 2023-2024.

As titulacións de Cambridge English son exames deseñados ó detalle para aprender inglés dunha forma efectiva, gratificante e amena.

O enfoque diferenciable consiste en fomentar a mellora continua, seguindo un proceso claro para mellorar as destrezas lingüísticas no inglés.

Máis información: https://www.cambridgeenglish.org/es/find-a-centre/


Cambridge - Mercedarios Verín